NL1032361A1 - Kast met elektronisch slot. - Google Patents

Elctronisch slot, alleen als...

U herkent zonder problemen de vijf 'echte' schakelaars S1 tot en met S5 en de vijf geheugencondensatoren C1 tot en met C5. Deze neemt de functie van het reed-contact over, zodat het externe relais ingeschakeld blijft ook na het uitvallen van het reed-relais Rel1. Mensen die volstrekt willekeurig op de toetsen gaan drukken in de hoop op deze manier per toeval het slot geopend te krijgen, hebben dus geen kans.

U soldeert de met '2' gecodeerde toets vast aan de soldeerlipjes 'S1', toets '9' gaat naar 'S2' en zo verder. Elektronica-blog van Jos Verstraten artikelen Mijn eerste artikel over elektronica schreef ik op mijn twintigste.

Bovendien moet u de vijf actieve toetsen niet alleen in de juiste volgorde indrukken, maar mag deze handeling niet te veel tijd kosten. Uiteraard wordt daar tegenwoordig een reed-relais voor ingehuurd. Basis van de schakeling zijn negen drukknoppen, genummerd van 1 tot en met 9. Met de schakelaar van dit relais moet de externe schakeling gestuurd worden, die het elektrisch slot of wat er dan ook met het codeslot wordt ingeschakeld, bedient.

De voeding voor het elektronisch codeslot De schakeling kunt u voeden uit twee in serie geschakeld batterijtjes van 9 V. Wacht u even tussen het indrukken van S2 en S3, dan zal condensator C2 in die tussentijd al bijna tot nul ontladen zijn en werkt het slot niet! Alleen als u de schakelaars in de juiste volgorde indrukt zal de voedingsspanning zich van condensator naar condensator voortplanten.

De schakeling maakt geen gebruik van speciale, moeilijk verkrijgbare IC's, maar van ordinaire transistoren, condensatoren en dioden.

Unrealengine slot

Van deze negen drukknoppen moet u buffon casino vijf in een bepaalde volgorde indrukken om het slot te activeren.

De bouw van de schakeling Het printje van 8,5 cm bij 6,0 cm en de componentenopstelling voor de schakeling worden voorgesteld in onderstaande figuren. Het tweede contact van de deuropener gaat naar een van de uitgangen van de print. Als de code juist en snel is ingetoetst verschijnt op de emitterweerstand R15 van deze transistor een spanning van ongeveer 12 V.

De bedrading tussen de schakelaars en de schakelaarcontacten op de print is immers zuiver individueel en geheim, want deze bedrading bepaalt de code waarop het slot reageert. Condensator C1 laadt nu via weerstand R1 op tot de waarde van de voedingsspanning. Zoals reeds geschreven werkt het elektronisch codeslot als momentschakelaar. Het elektronisch codeslot werkt ongeveer op dezelfde manier, kijk maar naar onderstaande figuur.

Flexeria elektronisch cilinderslot

De spanning wordt echter bij iedere overdracht met de helft gereduceerd! Als u tijdens het intoetsen van de cijfercode op een van deze vier drukt, wordt het codeerproces onmiddellijk onderbroken en kunt u opnieuw beginnen.

Zelfs na het intoetsen van de juiste volgorde duurt het nog seconden alvorens het slot geactiveerd wordt. De laatste condensator van de keten, C5, wordt afgesloten met emittervolger T5. Deze zijn in de gewenste volgorde in serie geschakeld. Bij het indrukken van S2 wordt condensator C2 via weerstand R4 uit de emitterspanning geladen.

Drukt u nadien op S2, dan wordt condensator C2 parallel geschakeld aan condensator C1. Uiteraard moet u de secundaire spanning van de voedingstrafo aanpassen aan de spoelspanning van Rel2.

Disco uruguay casino

Als u op vervolgens op S3 drukt zal hetzelfde proces zich herhalen en komt een vierde van de voedingsspanning op C3 te staan. Impulswerking Merk op dat de schakeling per definitie een impulswerking heeft. Op de emitter staat dezelfde spanning minus de ongeveer 0,7 V grote basis-emitter spanning van de halfgeleider.

String bet texas holdem

Alweer dus een zeer noodzakelijke eigenschap van zo'n schakeling, die zonder enig extra onderdeel in de schoot valt! De vier overigen elctronisch slot alleen om het achterhalen van de juiste code moeilijker te maken. Het gevolg is dat bij iedere overdracht maar ongeveer 0,7 V verloren gaat en er, bij een voedingsspanning van 18 V, toch nog ongeveer 13 V overblijft op de laatste condensator van de keten.

Deze trappen zorgen ervoor dat niet de lading, maar de spanning van de condensatoren wordt overgedragen op de volgende schakel in de keten.

Original texas holdem

Als u op deze figuur dubbelklikt, wordt het schema op ware grootte in dit venster voorgesteld. De vier 'valse' drukknoppen S6 tot en met S9 zijn parallel geschakeld en worden via de scheidingsdioden D1 tot en met D6 verbonden met alle condensatoren elctronisch slot de keten. Deze is universeel inzetbaar en moet gevoed worden met een wisselspanning tussen 8 V en 12 V.

In onderstaande figuur is een voorbeeld van een dergelijke schakeling getekend. De lading verdeelt zich over beide onderdelen, zodat de helft van de voedingsspanning op C2 terecht komt. Het geheel is weer uit te schakelen door het openen van schakelaar S Dat is theorie, want in de praktijk hebt u ook nog te maken met het spanningsverlies over de condensatoren door de belasting met de emittervolgers.

Estrategia en blackjack

In deze schakeling is gekozen voor een vrij fors uitgevallen reedrelais van het fabrikaat ALMA, uiteraard met een spoelspanning van 18 V Het voordeel van dit onderdeel is dat de schakelaar een tamelijk grote stroom kan schakelen en dat u met dit contact zonder tussentrap de spoel van een mea top slot deuropener kunt bedienen. Het is dus net alsof men het signaal in stukjes hakt en deze stukjes van het ene in het andere emmertje overgiet.

Slot die design

Bij iedere klokpuls wordt een monster van de ene naar de andere condensator overgedragen. Wel moet u dan onmiddellijk de twee batterijen vervangen.

Cabal 2 union slots

Helaas kregen de zakelijke besognes de overhand en verdween het schrijven naar de achtergrond.