"tot slot" in het Engels

Tot slot vertaling frans. tot slot van - Vertaling naar Frans - voorbeelden Nederlands | Reverso Context

En tot slot wil ik met dit verhaal, ook focusses op de kraamkamers van babyhaaien. Daarom wil ik tot slot van mijn betoog, want daar ben ik nu, nog eens bevestigen dat de EU hier niet mag stoppen.

En tot slot nog dit, Edelachtbare. En tot slot, komen we bij Dustin Chambers. Mijnheer de Voorzitter, geachte dames en heren afgevaardigden, omdat wij anders in tijdnood komen, heb ik tot slot valise ordinateur a roulette dit debat nog een paar korte opmerkingen.

En tot slot denk ik dat ik misschien de vrouw rechts van mij mijn excuses moet aanbieden. Registreer om meer voorbeelden te zien Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term. Daarom wil ik tot slot van dit debat samenvatten hoe de instrumenten worden ingericht.

En tot slot geldt dit ook voor de lidstaten die deze beslissing bekrachtigd hebben. Is zij tot slot van mening dat haar volgende initiatief op het gebied van verlening van vergunningen een nuttige gelegenheid kan zijn om dit probleem op te lossen?

Infinix zero price in slot nigeria

Registreer om meer voorbeelden te zien Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term. Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, laat mij er tot slot van dit debat op wijzen dat er aan de handelwijze van de Europese Unie in deze regio hoge verwachtingen worden gesteld.

En tot slot Laszlo Bogdan, rysk roulette. Mijnheer de Voorzitter, geachte tot slot vertaling frans de commissaris, geachte collega's, tot slot van dit debat wil ik nog een keer ingaan op een detail uit de begroting van dat ook betrekking heeft op de jaren en Een voorbeeld voorstellen Resultaten: En tot slot kan dit ook het vertrouwen van de burger in het Europees recht aantasten.

Cal nev ari casino

Dat zijn een aantal bedenkingen die ik toch nog tot slot van dit debat aan het Europees Parlement wilde voorleggen. Ik wil tot slot van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor al uw bijdragen.

Banshee casino

En tot slot, de boeg van de Titanic, zonder filmsterren, gefotografeerd door Emory Kristof. En tot slot, als samenvatting, de bekende slogan van "grondgebied in ruil voor vrede" landfor peace.

Grand casino admiral bratislava bratislava slowakei

Flaherty a conclu son interview par cette remarque: Calls for proposals to be made by the Convention in view of its adoption. En tot slot biedt ETI vakopleidingen. Mijnheer de Voorzitter, tot slot van mijn interventie wil ik het Duitse voorzitterschap - en de heer Verheugen in het bijzonder - bedanken voor het uitstekende werk dat zij dit halfjaar hebben gedaan.

Kenny rogers the gambler slots

Meer algemeen beschouwd ben ik tot slot van mening dat de Europese Unie als economische gemeenschap niet mag achterblijven in de mondiale zoektocht naar kansen op het gebied van e-commerce. Een voorbeeld voorstellen Resultaten: En tot slot hadden we het over afkeer van verlies, en apen en appels.

En tot slot mijn zoon Daniel, die 2007 blackjack mustang loyaal is.

Vincent slot

En tot slot is er het derde principe: Et enfinETI offre une formation professionnelle. Tot slot van die bespreking constateerde de voorzitter dat de meeste delegaties het in grote lijnen met dit ontwerp eens waren. En tot slot hebben we een volger, het nieuwste lid van de roedel. Et enfinla vaisselle sale.

Ohiya casino gaming age

Et enfinnous avons l'adepte, le nouveau membre de la meute. Tot slot van dit debat over de internationale conferentie over de financiering van ontwikkelingshulp te Monterrey heb ik vier ontwerpresoluties ontvangen. Et enfinvoici Justin Chambers.

Blackjack hands odds of winning

En tot slot, paar nummer En tot slot moet men een echt ministerie van buitenlandse zaken instellen. Harmonisatie is tot slot van groot belang voor de veiligheid in met name het wegvervoer. A la suite de Andere vertalingen Daarom hebben wij het volgende voorstel gedaan en sta mij toe om de betreffende passage tot slot van mijn korte betoog in het Engels te citeren: En tot slot de zaak die me net is toegewezen.

Ik maak tot slot van deze twee minuten gebruik om iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes te bedanken. En nu, tot slot van onze kleine show, als we allemaal applaudisseren, zal Hare Majesteit misschien voor ons zingen.